ตั้งค่า wifi หรือ wireless ปริ้นเตอร์ brother ปริ้นผ่าน wifi

สำหรับท่านใดที่ติดปัญหาการ ตั้งค่า WIFI หรือ Wireless เครื่องปริ้นเตอร์ Brother บทความนี้ จะอธิบาย วิธีการตั้งค่าและขั้นตอนให้อย่างรายเอียด โดยยกตัวอย่าง เครื่องปริ้นเตอร์ Brother T500w วิธีนี้ช่วยให้สามาถสั่งปริ้นผ่าน WIFI โดยไม่ต้องเสียบสาย USB

 

 

1.  เปิดเครื่องปริ้นเตอร์ กดปุ่ม Menu  ( *หมายเลข 4 )

 

 

 2.  กดปุ่มลูกศรเลื่อนลงมา (*หมายเลข 12)  หาคำว่า Network และกดปุ่ม OK

 

 

  3. กดปุ่มลูกศรเลื่อนลงมา (*หมายเลข 12) หาคำว่า Setup Wizard และกดปุ่ม OK

 

 

 4.  หน้าจอจะแสดงคำว่า WLAN Enable? 

 

 

 

5.  หน้าจอจะแสดงคำว่า Yes กับ No ต่อ เลือก Yes ครับ กดปุ่มลูกศรขึ้น (*หมายเลข 2)

 

 

 

6.  หน้าจอจะแสดงคำว่า Searching SSID เครื่องปริ้นเตอร์กำลังหาสัญญาณ wireless รอสักครู่

 

  

 

7. เครื่องปริ้นเตอร์เจอชื่อ wireless แล้ว ให้เลือกชื่อ wireless ของคุณแล้วกดปุ่ม OK ครับ

 

 

 8.  หน้าจอจะแสดงคำว่า Enter Password ให้คุณใส่รหัสเข้า internet ของคุณเองนะครับ

 

 

                  9.  วิธีพิมพ์รหัสเข้า internet ให้กดปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนไปเรื่อยๆ คับ (*หมายเลข 2 ) และกดปุ่ม Number of Copies (*หมายเลข 10) เพื่อใส่ตำแหน่งถัดไป หากพิมพ์ผิด ให้กดปุ่ม  Stop/Exit (*หมายเลข 6) แล้วพิมพ์ใหม่ครับ

 

 

 

 10.  พิมพ์รหัสเข้า internet ของคุณ เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK ครับ ก่อนกดปุ่มตรวจสอบรหัสให้เรียบร้อยว่าถูกต้องหรือป่าวครับ

 

  

11. กดปุ่ม ok ในข้อ 10 แล้ว หน้าจอจะขึ้นว่า Apply Settings?

 

 

 

 12.   หน้าจอจะแสดงคำว่า Yes กับ No ต่อ เลือก Yes ครับ กดปุ่มลูกศรขึ้น (*หมายเลข 2)

 

 

 13.  รอเครื่องปริ้นเตอร์ เชื่อมต่อกับ wireless ของคุณ รอสักครู่ครับ

 

 

 14. หน้าจอจะแสดง Connected  กดปุ่ม ok  เครื่องปริ้นเตอร์ จะทำการปริ้น ผลการ เชื่อมต่อ 

 

 

 

 

 15.  ให้สังเกต จะมีคำว่า Connection : OK

 

 

เช็คราคาเครื่องปริ้น Brother รุ่นใหม่คลิก http://bit.ly/brother-printerinkjet

Visitors: 19,347