วิธีการเติมหมึกและการดูแลปริ้นเตอร์

วิธีการเติมหมึกและการดูแลปริ้นเตอร์ เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานให้นานขึ้น

ทำอย่างไร

      สำหรับการเติมหมึกระบบอิงค์แทงค์ของ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของอิงค์แมน สังเกตได้ว่าอิงค์แทงค์ของเราจะมีรูปทรงสูงเพราะเป็นอิงค์แทงค์ที่ช่วยรักษาระดับแรงดันน้ำหมึก เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในขณะพิมพ์งาน น้ำหมึกที่ไหลจากอิงค์แทงค์ลงสู่ตลับหมึกด้วยแรงดันคงที่และสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยทำให้การพิมพ์ในแต่ละครั้ง รวดเร็ว ประหยัดน้ำหมึก และการพิมพ์ไม่เป็นเส้นอีกด้วยวิธีและขั้นตอนการเติมหมึก

ขั้นตอนที่1 เปิดฝาอิงค์แทงค์ และดึงจุกยาออกขั้นตอนที่ 2 เติมหมึกลงไปให้ครบทุกสี และควรแยกไซริงค์สี ในการเติมหมึกทุกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3 ขนาดน้ำหมึกที่เติมควรอยู่ประมาณ 60 CC. หรือ 60%ของความจุอิงค์แทงค์

ข้อแนะนำของการเติมหมึกระบบอิงค์แทงค์

     เครื่องปริ้นเตอร์แคนนอนควรเติมหมึกลงในแทงค์แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าถ้าเติมเต็มแทงค์
น้ำหมึกอาจจะไหลไปสู่หัวพิมพ์หรือตลับหมึก อาจจะทำให้หัวพิมพ์หรือตลับหมึกนั้นเสียได้ 
     ในขณะใช้งานเครื่องปริ้นเตอร์ ไม่ควรปิดจกยางโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้น้ำหมึกไม่
สามารถไหลเข้าไปสู่ตลับหมึกได้ จึงทำให้หมึกไม่ออก หัวพิมพ์หรือตลับอาจจะเสียได้

Visitors: 19,329