วิธีการแชร์เครื่องปริ้นเตอร์ Windows xp,7,8,10 ให้กับคอมพิวเตอร์หลายตัว

วิธีการแชร์เครื่องปริ้นเตอร์ Windows xp,7,8,10 ให้กับคอมพิวเตอร์หลายตัว

        การแชร์ปริ้นเตอร์ จะสามารถแชร์ให้กับคอมพิวเตอร์หลายๆตัวได้ ต้องอยู่ในระบบเครือข่าย (Network) เดียวกัน โดยมีเครื่องหลักที่ต่อสายกับเครื่องปริ้นเตอร์เราจะเรียกว่า “ เครื่องแม่ ” และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้เครื่องพิมพ์ด้วย จะเรียกว่า “เครื่องลูก” 

*ตั้งค่าเครื่องแม่

1. เปิดหน้า Control Panel >> System and Security >> System >> Change settings >> Change… >>  ช่อง Computer name ห้ามใส่ชื่อซ้ำกับเครื่องที่อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน  >> ส่วนตรงช่อง Work group ทุกเครื่องที่อยู่ในระบบเดียวกัน ต้องตั้งเหมือนกัน แต่จะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับ เสร็จแล้วกด ok

 

 

*ตั้งค่าเครื่องแม่

2. เปิดหน้า Control Panel >> View network status and task bar >> Choose Home Group and Sharing Option >> Change Advanced and Sharing Setting… >> Public >> Turn on Network Discovery >>Turn on file and printer sharing >>Turn off password protected sharing ตามรูปด้านล่าง

 

 

 

*ตั้งค่าเครื่องแม่

  1.  เปิดหน้าปริ้นเตอร์ Control Panel -> Hardware and Sound -> Devices and Printers

คลิกขวาปริ้นเตอร์ที่ต้องการแชร์แล้วเลือก Printer Properties

 

*ตั้งค่าเครื่องแม่

4. จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา เลือกแท็ป Sharing แล้วติกถูกที่ช่อง Share this printer จากนั้นกำหนดชื่อปริ้นเตอร์ที่จะแชร์ เสร็จแล้วกด ok

 

 

*ตั้งค่าเครื่องลูก

5. เข้าไปที่ My Computer >> Network >> เลือกชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ Share Printer >> ให้ทำการ Double click ที่ icon printer เพื่อทำการ Install Driver

  

 

*ตั้งค่าเครื่องลูก

6. Install Driver เสร็จแล้ว ทดสอบการปริ้นจากเครื่องลูกได้เลยครับ

 

 

 อยากได้เครื่องปริ้นไปแชร์สักเครื่องคลิก http://bit.ly/pinterinkjet

Visitors: 266,073